Edessä on elämäsi tärkein kauppa? Lähdetään siitä.
Yrityskauppa vaatii paljon työtä ja osaamista. 
Yrityksen myynti Focuzd Oy:n avulla onnistuu kannattavasti ja vähemmällä stressillä.

Roolit yrityskaupoissa

Projektipäällikkö
Projektipäällikkö vastaa siitä, että asiat ja yhteistyö etenevät.

Myyjä / ostaja

Jos et itse tee myyntityötä (tai ostotyötä) tarvitset myyjän.

Numeroiden murskaaja / analysoija

Alussa tehdään yritykselle arvonmääritys. Myöhemmin lasketaan varat, velat ja nettokäyttöpääoma.

Neuvottelija

Neuvottelija vastaa niin kaupallisesta kuin juridisesta neuvottelusta.

Kaupan rakenteen ja verotuksen suunnittelija

Kaupan päävaihtoehdot ovat osakkeiden kauppa ja liiketoimintakauppa.

”Assistentti”

Teen puolestasi vähintään materiaalin tarkistamisen, toimittamisen ja arkistoinnin.

Sparraaja

Yrityksestä tai liiketoiminnasta luopuminen kokonaan tai osittain on tunteita herättävä prosessi.

Yrityskaupan vaiheet

1 Valmistelu
2 Ostajakandidaattien kontaktointi / arviointi
3 Kirjallinen tarjous
4 Ostajan selvitykset = Due Diligence
5 Neuvotteluvaihe
6 Kaupan päättäminen
7 Kaupan jälkeen
Tervetuloa sivuilleni! Tapanani on palvella henkilökohtaisesti ja keskustellen, mutta tässä on ensikäden tietoa, mitä vaiheita toimintamallissani kuuluu yrityskauppaan, mitä työtä projektissa tehdään ja miten haluan maksimoida hyötysi, kun autan sinua yrityskaupan toteutumisessa.

Heti alkuun on syytä korostaa, että en ole vain neuvonantaja tai asiantuntija, vaan filosofiani perustuu siihen, että teen työtä kunnolla ja puurran tarvittaessa hartiavoimin enkä ainoastaan tietokoneella, jotta kauppasi etenee ripeästi ja kannaltasi mahdollisimman helposti.
©2022 Focuzd Oy
crossmenu