Yrityskaupan vaiheet
Alla kuvataan tyypillinen, kokonaispalvelun sisältävä
hiljainen myynti tarkoin valituille ostajakandidaateille.
Vaiheita voimme soveltaa kuten parhaaksi näet.
Yrityskaupan vaiheet
Valmistelu
Määritellään kauppahinta (pyyntihinta, tavoitehinta) ja muut ehdot.
Myyntiprosessin läpikäyminen, mitä on odotettavissa, mihin valmistautua – myös henkisesti.
Valmistautuminen ostajakandidaattien joskus “tiukkoihin” kysymyksiin.
Myyntiviestin ja -materiaalin valmistelu.
Ostajakandidaattien määrittely/arviointi.
Millainen on myyjien näkymä tulevaisuudesta, millaista ostajaa haetaan.
1
Ostajakandidaattien kontaktointi / arviointi
Määritellään ja sovitaan yhdessä kontaktoitavat yhtiöt – halutut ostajat.
Suoritan kontaktoinnin aina henkilökohtaisesti puhelimessa. En lähetä ”kylmiä” sähköposteja.
Tavoitan asiasta päättävän henkilön: toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja tai yrityskaupoista vastaava.
Teen kirjallisen raportin kontakteista ja heidän kommenteistaan.
Valmistelen ja toimitan vastaukset mahdollisiin tarkentaviin kysymyksiin, joita ei yrityksen esitysmateriaalissa kerrottu.
Mikäli ostajakandidaatti haluaa tavata, valmistaudumme tapaamiseen yhdessä ja osallistun myös tapaamisiin paikan päällä.
2
Kirjallinen tarjous
Tarjouksen läpikäynti ja arviointi.
Vastauksen muodostaminen ja perustelut.
Tarjouksesta mahdollisesti puuttuvien ehtojen identifiointi ja lisääminen.
Neuvottelu korkean tason ehdoista tai aiesopimus.
3
Ostajan selvitykset = Due Diligence
Prosessista vastaaminen.
Vastausten muodostaminen ja kommunikointi.
Materiaalin kokoaminen, tarkistaminen, toimittaminen, arkistointi.
Yhteistyö suoraan mahdollisten ulkoisten tahojen (ohjelmistotoimittaja, tilitoimisto, tilintarkastaja…) kanssa.
4
Neuvottelu ja sopimus
Prosessista vastaaminen.
Eteen tulevien ongelmien “luova” ratkaiseminen, mikä voi vaatia runsaasti kokemusta, laskelmia, aikaa ja energiaa.
Neuvottelu ehdoista.
Lakimiehen käytön minimointi = säästöt laskutuksessa.
5
Kaupan päättäminen
Allekirjoitus = Closing-prosessi.
Maksujen seuranta.
Materiaalien toimittaminen myyjille arkistointia varten.
6
Kaupan jälkeen
Avustaminen siirtymävaiheessa toiminnan osalta.
Apu mahdollisissa ongelmatilanteissa, jos esimerkiksi jotain uutta tulee eteen mistä ei ole sovittu.
Avustaminen talousraportoinnin käynnistämisessä.
Avustaminen kauppaan liittyvissä eteen tulevissa tilanteissa.
Earn out prosessista vastaaminen.
7
Yhteistyö alkaa maltilla. Kun tahtotila on selvillä, viedään asiaa eteenpäin vimmalla. Valmista tulee puolessa ajassa, ja näin siinäkin on säästetty.
©2022 Focuzd Oy
crossmenu