Muut palvelut
Joskus tilanteeseen liittyy erikoistarpeita, joita toteutan tarvittaessa itse tai yhteistyökumppaneiden kanssa. Toki palvelen myös yrityksen ostamisesta kiinnostuneita soveltaen samaa palvelumallia.
Veroneuvonta ja ennakkopäätökset.

Yrityskauppavero ja sen laskeminen on yleensä suoraviivaista. Joskus kuitenkin asia ei ole näin yksinkertainen. Esimerkiksi taseessa voi olla suuri määrä kertynyttä varallisuutta, käteistä, sijoituksia, kiinteistöjä, asunto-osakkeita, joka ostajaa ei kiinnosta. Tai yritysmuotoa on vaihdettu, on tehty sulautumisia tai jakautumisia jne. Tällöin voidaan suunnitella miten yrityskauppa kannattaa tehdä verotustehokkaasti ja varmistaa veron määräytyminen hakemalla sitova ennakkopäätös verottajalta.

Yritysjärjestelyt.

Osana verotuksen ja kaupan suunnittelua voi olla tarpeen vaikkapa erottaa yrityksen varoilla tehtävä sijoitustoiminta omaan sijoitusyhtiöönsä. Tai erottaa kiinteistöomaisuus omaan yhtiöönsä.

Arvonmääritys.

Toisin kuin monille asiantuntijoille ei arvonmääritys ole minulla tuotteistettu (kallis) palvelu. Liian usein näen, että pisimmät arvonmäärityskirjat ovat suurelta osin turhia ostajan näkökulmasta. Vaikkapa tasearvo on harvoin relevantti kaupoissa, joita teen. Yleensä teen arvonmäärityksen osana projektia ja alustavan laskelman jo ensitapaamisessa (ilman kustannuksia). Toki voimme sopia vain tämän palvelun toimittamisesta - teen asiakkaalle mitä asiakas tarvitsee. Tällöin sovimme sisällön ja hinnan tapauskohtaisesti. Voit tulla asiakkaakseni, vaikka olet jo hankkinut muualta arvonmäärityksen, mutta haluatkin minulta muun kattavan palvelun.

Myynnin lisääminen. 

Minulla on vahva kokemus niin suurempien ohjelmistoyritysten kuin start up -yritysten myynnin tekemisestä, johtamisesta ja kehittämisestä. Työssä on tehty myyntiä yritysasiakkaille ja suurille kumppaneille, mutta toisaalta usein myös päädytty tarkentamaan (asiakas)strategia ja myynnin prosessit. Tämä ei ole tällä hetkellä pääliiketoimintaani, silti mielelläni pohdin josko minusta olisi apua myynnin maksimoimisessa ja miten.
©2022 Focuzd Oy
crossmenu